Zapomenutý mučedník

Před 600 lety,30. května 1416 skončil na hranici v Kostnici Husův souputník a následovník
Mistr Jeroným (Jeronym) Pražský (Hieronymus Pragensis)

Jeroným Pražský
Jeroným Pražský
Informační tabulka v Řeznické ulici (http://www.turistika.cz/fotogalerie/36694/praha-1-reznicka-pametni-deska-jeronym-prazsky)
Informační tabulka v Řeznické ulici (http://www.turistika.cz/fotogalerie/36694/praha-1-reznicka-pametni-deska-jeronym-prazsky)

Prolog

Miroslav Frydrych: Jeroným Pražský – šiřitel Husova učení:
Když na konci května roku 1540 přijel do Štrasburku mladičký Matěj Červenka, bratrský teolog, pozdější moravský biskup Jednoty bratrské, aby z pověření biskupa Jana Augusty navázal přátelské vztahy s tamní reformací, byl mile překvapen. Jak přední štrasburský reformátor Martin Bucer, tak Wolfgang Capito pravili, že jejich reformace vzešla z Husových a Jeronýmových myšlenek. Oni sami o nich slýchali už jako malé děti. České kalendáře měly až do roku 1585 červeně označeny pamětní dny: 6. červenec – Jan Hus a 7. červenec – Jeroným. Později už se Jeronýmova památka neuvádí. Roku 1916 umístila Kostnická jednota v Řeznické ulici naproti historické Novoměstské radnici pamětní desku.
Někde v těch místech se Jeroným narodil. Nevíme, kdy… snad roku 1378, byl asi o šest let mladší než Hus. V roce 1398 dokončil studia na pražské univerzitě a už o rok později v Oxfordu studoval Viklefovy spisy a opisoval jeho knihy. Také studoval a přednášel na pařížské Sorbonně a na univerzitách v Kolíně nad Rýnem a v Heidelbergu. Na těchto školách získal titul mistra.
Hus kázal a psal knihy, Jeroným cestoval a šířil Husovo učení. Kromě toho měl přístup ke královskému dvoru a stal se diplomatem Václava IV. Podílel se na dekretu Kutnohorském a na velkých univerzitních disputacích v Praze. Roku 1413 jedná v Krakově a v Litvě.
V dubnu 1415 přijíždí přes Husovo varování do Kostnice. Píše dopisy členům koncilu, je ale zatčen. Po Husově upálení odvolal v září 1415 – „bál jsem se ohně.“ Ale měl sílu ve své slabosti to napravit. 26. května 1416 se přiznal k Husovi a k Viklefovi a 30. května byl upálen na stejném místě jako Hus.

Miroslav Frydrych: Jeronym Pražský – Hieronymus Pragensis
Velký Čech a velký Evropan

Komenský se ve svém „šesteru“Kšaftu zmiňuje o Husovu pomocníku. Myslel tím Jeronyma. Hus si svého přítele Jeronyma velice vážil. My na něho zapomínáme. Snad 600. výročí upálení v Kostnici nám připomene jeho odkaz a vyzve nás k následování. Jeronym stojí ve stínu Husově. Ale i to je veliká čest.
V roce 1862 postavilo šest kostnických občanů na místě Husova a Jeronymova upálení bludný kámen s oběma jmény. Hned čtyři roky nato se do Kostnice konala pouť. 400 účastníků jelo z Prahy zvláštním vlakem, i Bedřich Smetana. Při vzpomínkové slavnosti zpíval pražský Hlahol, mluvil K. Sabina, J. M. Hurban a německy J. V. Frič.

Věnceslav Černý: Jeroným na sněmu kostnickém
Věnceslav Černý: Jeroným na sněmu kostnickém

Marek Zelenka: Jeroným Pražský – enfant terrible české reformace

Jeroným Pražský byl totiž jedním z nejvýznamnějších středověkých filozofů, který se ve svém smýšlení nebál řídit rozumem a humanistickými ideály. Nad církevní autoritu, která povýšila svou praxi na závazné a nezpochybnitelné dogma, Jeroným postavil filozofický náhled, jenž pro něj nebyl pouze předstupněm k teologii, jako u většiny jeho současníků, ale svéprávnou naukou, čímž navázal na duchovní odkaz antiky a zároveň předjímal příchod nového období v dějinách lidstva. Jeroným však především postavil nadpozemské statky nad vlastní zájmy a byl ochoten vyšším a správnějším idejím obětovat i život, čímž jen poodkryl hluboké mravní a nadčasové základy samotné české reformace. Ta se už ve své počáteční fázi mohla pyšnit hned dvěma mučedníky pro víru, jejichž duchovní svět a hodnoty byly mnohem hlubší povahy, než u jejich soudců a celé řady současníků.

Upálení Jeronýmovo dle kroniky Ulricha Richenthala (15. stoleti).
Upálení Jeronýmovo dle kroniky Ulricha Richenthala (15. stoleti).

A jak se stavíme k památce Jeronýma Pražského my?
Pátral jsem po tom, zda o Noci kostelů 10. června 2016 některá církev připomene 600. výročí mučednické smrti Jeronýma Pražského. Marně, nejen v Rumburku, ale i v Ústí nad Labem; žádné ze zúčastněných církví, včetně protestantských a alternativních nestojí „zapomenutý mučedník“ alespoň za skromnou připomínku.
Římsko-katolická církev nenašla dosud sílu, aby tohoto „kacíře“, jehož „vydala světské spravedlnosti“ alespoň rehabilitovala (natož kanonizovala). Oficiálně vedle Jana Husa ho uctívá jako mučedníka Církev československá husitská a Starokatolická církev v ČR; ty však v Rumburku nemají své církevní obce a sbory.
Najde se v Rumburku o Noci kostelů 10. června 2016 alespoň jedna církevní obec, sbor či kostel, které mi umožní na památku mučedníka Jeronýma Pražského zapálit světélko a uctít jej tichou vzpomínkou?
Anebo je lépe „držet basu“ a nepřipomínat „nepohodlného“ mučedníka?


Evangelium podle Mistra Jeronýma

Drahý Mistře Jeronýme, je to šest set let ode dne, co jste statečnou smrtí opustil svět náš vezdejší.
Chtěl jste obhájit učení Mistra Jana a veřejnými listy jste žádal kardinály, aby vás vyslechli. Místo toho vás dali zajmout a násilně jako hrdelního zločince přivléct do kostnické cely. Ze svobodného obhájce poznané pravdy jste se tak stal dalším obžalovaným z kacířství. Ani jiskrný dar slova a Vaše neobyčejně rozsáhlé vědomosti a pronikavé myšlení nemohly zdolat nízkost těch, kteří místo argumenty přesvědčovali své kritiky právem útrpným.
Drahý Mistře Jeronýme, teď následuje dobrá zvěst pro Vás. Vaše naděje a jasné zření věcí budoucích, se brzy naplnily. Husovo učení, na kterém jste se podílel a které jste zpečetil svou smrtí v plamenech, uchvátilo smýšlení Čechů a sjednotilo je jako Boží bojovníky pod praporec s kalichem. Svou víru a právo na ni ubránili proti pěti křížovým výpravám.

Toho království božího na zemi, jehož mravní principy jste hájil i před koncilem, jsme tedy pořád nedosáhli. Nerovnost lidí trvá, chudoba se šíří světem jako mor a nezodpovědnost mocných vzbuzuje úzkost. Hegemonem se stává lež a pravda už znovu stojí na hranici jako kacíř. Varovné hlasy těch, kteří si uchovali svědomí a zdravý rozum se zatím nespojují v chór a slábnou ve svém osamění. Tentokrát má lež dlouhé nohy a umí kráčet i pozpátku. Snaží se přepsat historii, dávnou i nedávnou. I u nás v Čechách už se lež nakročuje, aby nám rozbořila tu zeď, o kterou se po dlouhé generace opíráme a z které čerpáme sebevědomí a odvahu.
Šest set let po Vaší hrdinské smrti, Mistře Jeronýme, stojíme, my Češi, které jste ustanovil za strážce pečeti, zase před úkolem. Je tak veliký, až z toho mrazí. V duchu však slyším Vaši užaslou otázku: „A vy jste čekali, mí drazí, že váš poslední úkol bude malý?!“

Lenka Procházková


Jeronýmova strana Husova kamene v Kostnici.
Jeronýmova strana Husova kamene v Kostnici.

Epilog

Miroslav Frydrych: Jeronym v písních a hudbě
Strahovský knihovník Cyril Straka našel ve starých spisech Strahovské knihovny v roce 1915 do té doby neznámý sborníček písní o Husovi a Jeronymovi. Byl silně poškozen, chyběly přední listy. Zpěvník pochází z druhé poloviny 16. století, jak zjistil Václav Novotný, který jej vydal v Praze 1930 pod názvem Husitský zpěvník a podtitulem „Nábožné písně o Mistru Janovi Husovi a Mistru Jeronymovi“. Cituji z jedné písně:
„Též i Mistr Jeronym jako ctná hrdina
ve všem životě oslavoval jesti Pána,
k pravé boží poctě všecky jest přivozoval
a věrné lidi v pravé víře potvrzoval;
z jehož poklísky bázni boží se naučme,
na sobě nic nezakládejme,
abychom pak jako on smrti se nebáli,
byli stálí.“
V roce 1984 dokončil hudební skladatel Svatopluk Havelka (2. května 1925 Vrbice – 24. února 2009 Praha) svou rozsáhlou vokálně symfonickou kompozici List Poggia Bracciolliniho Leonardu Bruninu z Arezza o odsouzení mistra Jeronyma z Prahy. Dílo věnoval Václavu Neumannovi, dirigentu České filharmonie. Zpíval Kühnův dětský sbor a Pražský filharmonický sbor.

* * *

Odkazy:
Svatopluk Havelka – Epistle of Poggio Bracciolini to Leonardo Bruni of Arezzo on the Condemnation of Master Jeroným of Praguehttps://www.youtube.com/watch?v=W0Mu6V5j9aQ
Kalendárium: 30. května 1416 – upálení Jeronýma Pražského http://www.svornost.com/kalendarium-30-kvetna-1416-upaleni-jeronyma-prazskeho/
Lenka Procházková: Evangelium podle Mistra Jeronýma http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/sloupky/evangelium-podle-mistra-jeronyma/

* * *

In Memoriam Hieronymus Pragensis

ObrázkySvíčky obrázky a citáty

* * *

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..