Otevřený dopis

Otevřený dopis panu Alexandru Osičkovi a členům Klubu přátel uniforem Šluknovsko

Reakce na článek v RN číslo 13/2012 „Šluknov obsadili vojáci Třetí říše“
http://archivrn.rumburk.cz/2012/08/15/reakce-na-clanek-v-rn-cislo-132012-„sluknov-obsadili-vojaci-treti-rise“/
Šluknov obsadili vojáci Třetí říšehttp://archivrn.rumburk.cz/2012/07/18/sluknov-obsadili-vojaci-treti-rise/

Vážení přátelé uniforem,
především musím uvést, že nejsem oním „provokatérem“ (jak jej charakterizujete), nikoho jsem slovně nenapadal a proto se ani za něj nebudu omlouvat (osobně jej vůbec neznám).
Soustředím se na Vaše věcné kritické připomínky k předmětnému článku.
Ano, máte pravdu, vyobrazený jeep Willys M38A1C nebyl účastníkem II. světové války, byl vyroben v roce 1952 a pravděpodobně přes válku v Koreji (vedenou jako „policejní akce“ OSN, jak vědí diváci seriálu M.A.S.H.) a následně přes řeckou armádu (součást kontingentu OSN v Koreji) se dostal do ČR (viz http://www.m38a1c.7x.cz/obsah/2-moje-renovace). Vietnamské války se tento konkrétní jeep nezúčastnil (stejně jako řecká armáda). Ve svém příspěvku na mém blogu „Šluknov 16. června 2012“ (http://fknizek.wz.cz/fknizek.wz.cz/2012/06/Sluknov-16-cervna-2012.html), který byl předlohou článku v RN č. 13 (titulek „Šluknov obsadili vojáci Třetí říše“ je záležitostí redakční úpravy) jsem jej zmínil kvůli osobě jeho majitele J. Nováka, kterého jsem poznal (přes jeho jeep) na akci „Nové Hraběcí 26. května 2012“ (http://fknizek.wz.cz/fknizek.wz.cz/2012/05/Nove-Hrabeci-26-kvetna-2012.html), tato souvislost však v důsledku redakčních úprav z článku vypadla.
O historii se zajímám a v závěru svého příspěvku připomínám epizodu z dějin Šluknovska z publikace Jaroslava Beneše a Jindřicha Marka „Šluknovská zrada“ (jeden z mých vzdálených příbuzných byl v září 1938 jako člen finanční stráže příslušníkem družstva Stráže obrany státu a situaci, kdy měli zakázáno zasáhnout proti ozbrojeným ordnerům, osobně prožil).

Obálka publikace "Šluknovská zrada"
Obálka publikace „Šluknovská zrada“
Šluknovská zrada
http://www.panzernet.net/php/index.php?topic=5777.0
PaedDr. Jindřich Marek: Jednotky SOS ve Šluknovském výběžku v roce 1938
http://www.luzicke-hory.cz/historie/index.php?pg=clanek03c
PaedDr. Jindřich Marek: Důstojníci rumburské posádky v roce 1938
http://www.luzicke-hory.cz/historie/index.php?pg=clanek06c
Boje o Šluknovský výběžek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Boje_o_Šluknovský_výběžek
Historie města Šluknov / 1938 – 1945
http://www.mesto-sluknov.cz/cz/info/338-historie-mesta/11-1938–1945.html
Předválečné opevnění ČSR na Jetřichovicku / Znovudobytí Šluknovského výběžku
http://jetrichovicko.euweb.cz/bunkry.htm
Družstva Stráže Obrany Státu na severu Čech v roce 1938
http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/60444
PaedDr. Jindřich Marek: Hraničářská kalvárie
http://www.svetkridel.cz/index.php?id=knihydet&vtt=1138644692

Obálka publikace "Hraničářská kalvárie"
Obálka publikace „Hraničářská kalvárie“
Můj negativní vztah k uniformám a atributům říšské moci pramení z toho, že můj otec byl totálně nasazen v „říši“ a když v roce 1944 před spojeneckými nálety uprchl zpět do „protektorátu“, byl vyšetřován gestapem, ale protože mu nic jiného nedokázali, neskončil v koncentračním táboře (pod dozorem příslušníků SS), ale jen ve věznici Valdice-Kartouzy (http://www.politictivezni.cz/veznice-valdice.html). Díky tomu, že nezemřel v koncentračním táboře nebo na pochodu smrti, jsem se mohl po válce narodit já. Proto mi vadily i „tradiční“ uniformy příslušníků armády NDR, kteří se v roce 1968 (byť v symbolickém kontingentu) účastnili okupace ČSSR.

Ani to však pro mně není důvodem, abych Vám cokoli zakazoval (včetně veřejného nošení uniforem říšské branné moci, Hitlerjugend a pod.), ale na druhou stranu, já bych na sebe uniformu příslušníka zbraní SS nevzal ani jako komparsista.

Jeden z Vašich členů Klubu přátel uniforem Šluknovsko se na této akci prezentoval v dobové četnické uniformě. Jelikož příběh „Šluknovské zrady“ neznal (četníci tvořili další významnou složku družstev SOS) a já jsem mu jej nestihl dovyprávět, dovolil jsem si jej připomenout v příspěvku na mém blogu (resp. v RN) i odkazy uvedenými výše v tomto otevřeném dopise.

Pomník v Dolním Podluží, připomínající Jana Teichmana a Václava Kozla, příslušníky československé finanční stráže, zabité Němci 22. září 1938 (Wikipedia)
Pomník v Dolním Podluží, připomínající Jana Teichmana a Václava Kozla, příslušníky československé finanční stráže, zabité Němci 22. září 1938 (Wikipedia)
Protože „Národ, který zapomene své dějiny, je odsouzen prožít je znovu“ (Památník obráncům hranic republiky Československé v roce 1938, finanční stráži, četnictvu, policii a armádě v Horní Světlé – http://www.luzicke-hory.cz/historie/index.php?pg=clopomc).

S pozdravem
Ing. František Knížek
Blog: http://fknizek.cz/

 * * *

Blog (ex fknizek.wz.cz)